Československo 1945 - 1992

Information

Nejprodávanější produkty

Československo 1945- 1992, balíček 100.55 ,o, Zobrazit větší

Československo 1945- 1992, balíček 100.55 ,o,

cz100.balicek55

Již použité

4 ks

55,00 Kč s DPH

Více informací

Československo 1945- 1992, balíček 100 kusů poštovních známek každá jiná, + malý bonus,
ilustrační foto,

,o, razítko denní, daily stamp, tägliche Stempel
,o-, ,pr, razítko příležitostné,
,o", ,prd, razítko příležitostné prvního dne,
,-o, razítko strojové, s přítiskem,
,-o-,razítko válečkové,

wikipedie:

Československo
Česko-Slovensko
19181939
19451992
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
Hymna: Kde domov můj a Nad Tatrou sa blýska
Motto: Pravda vítězí / Pravda víťazí
Veritas vincit (1990–1992)
geografie
Mapa
rozloha:
140 446 km² (1921)
127 876 km² (1992)
nejvyšší bod:
nejdelší řeka:
Vltava (433 km)
obyvatelstvo
počet obyvatel:
13 607 385 (1921)
15 700 000 (1992)
národnostní složení:
Stav roku 1921:
64,37 % Čechoslováci,
resp. 16 % jen Slováci, 22,95 % Němci
5,47 % Maďaři, 3,39 % Rusíni
1,33 % Židé, 0,56 % Poláci
0,17 % jiní, 1,75 % cizinci
jazyk československý (státní), po roce 1948 čeština a slovenština, dále němčina, maďarština, rusínština a polština (jazyky národnostních menšin)
státní útvar
vznik:
zánik:
31. prosince 1992 – rozdělení ČSFR
státní útvary a území
předcházející:
Rakousko-Uhersko Rakousko-Uhersko
Země Koruny české Země Koruny české
Prozatímní česko-slovenská vláda Prozatímní česko-slovenská vláda
Huculská republika Huculská republika
Německé císařství Německé císařství
následující:
Česká republika Česká republika
Slovenská republika Slovenská republika
Zakarpatská oblast Zakarpatská oblast